Ogłoszenia / Oferta
Usługi laboratoryjne w zakresie

  1. Badanie mas bitumicznych, betonowych i  gruntów
  2. Obsługa laboratoryjna wykonawstwa robót drogowych
  3. Kontrola zagęszczeń gruntów
  4. Odwierty próbek nawierzchni bitumicznych

Informacji udziela Pan Romuald Lewiński

tel.:               (068) 383 07 53

tel. kom.:        601 780 102

            e-mail: rlewiński@kontrakt.net.pl