Profil firmy

Przedsiębiorstwo powstało w 1949 roku pod nazwą Rejon Eksploatacji Dróg Publicznych.

W 1976 roku, w wyniku przekształceń zmieniono nazwę na Rejon Dróg Publicznych.

Do roku 1992 firma działała jako jednostka budżetowa, od tego roku została powołana jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg, Ulic i Placów.

Od 28.12.1996 roku firma istnieje pod nazwą Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT”.

Obecnie prowadzi działalność jako Przedsiębiorstwo Drogowe "KONTRAKT" Sp.z o.o.