Profil firmy
Zakres działalności

  • Kompleksowa budowa dróg

  • Niwelacja i rekultywacja terenów

  • Masowe roboty ziemne

  • Wytwarzanie i wbudowywanie mieszanek mineralnych i bitumicznych

  • Układanie chodników

  • Ustawianie barier energochłonnych

  • Remonty nawierzchni bitumicznych, betonowych, gruntowych

  • Prace z zakresu inżynierii gruntów

  • Prace z zakresu inżynierii gruntów

  • Wideo inspekcje sieci wod-kan.