Wiadomości
Kontrakty realizowane ubiegłych latach

Lata: 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011


Rok 2011
 • „Budowa obwodnicy m. Ośno Lubuskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 137 i 134 - zadanie dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 279 w m. Ochla”
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Kosierz - Bobrowice”
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 296 w zakresie rozbudowy skrzyżowania na rondo w Żaganiu w km 26+104”
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1153F Żytowań - Kosarzyn na odcinku od km 8+905 do km 14+029”
 • „Remont drogi gminnej nr 001011F wraz z elementami uspokojenia ruchu na odcinku Cybinka - Bieganów”
Rok 2010
 • „Uregulowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Rzepin”
 • „Przebudowa skrzyżowania ul. Słubickiej, Mickiewicza i Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 139 w miejscowości Rzepin” – realizowano w okresie od 07.06.2010r. do 15.11.2010r.
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym - Debrznica km 33+786,00 ÷ 36+885,00”
 • „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 288 w m. Kosierz - zadanie dofinansowane ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”
 • „Odbudowa drogi wojewódzkiej nr 315 na odcinku Nowa Sól – Przyborów w km 47+665 do km 49+473,50”
 • „Przebudowa drogi powiatowej nr 1052 F relacji Lubieszów – Studzieniec od km 2+700 do km 6+550”
 • „Przebudowa ul. Staszica i Wojska Polskiego (od Ronda Solidarności do węzła Nowa Sól) oraz ul. 1-go Maja (od ul. Matejki do ul. Kosmonautów)”
 • „Remont Drogi Powiatowej nr 1253 F w Kunowicach na odcinku skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 137 do przejazdu kolejowego w Kunowicach”

Rok 2009
 • „Wykonanie odnowy dwóch odcinków drogi krajowej nr 27 od km 48+100,00 do km 50+020,00 i od km 51+100,00 do km 52+480,00” – realizowano w okresie od 23.07.2009r. do 06.08.2009r.
 • „Przebudowa drogi woj. nr 134 relacji skrzyżowanie z drogą krajową nr 22 – Ośno Lubuskie na odcinku od km 2+800,00 do km 9+900,00” – realizowano w okresie od 21.04.2009r. do 15.09.2009r.
 • „Wzmocnienie regionalnego systemu transportu poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów KSSSE w Słubicach wraz z infrastrukturą techniczną” – realizowano w okresie od 19.06.2009r. do 30.11.2009r.
 • „Przebudowa drogi krajowej nr 29 na odcinku Urad - Osiecznica, od km 33+373 do km 46+053” – realizowano w okresie od 06.08.2008r. do 10.12.2009r.
 • „Uzbrojenie terenu inwestycyjnego w obrębie miejscowości Górzyn w Gminie Lubsko” – realizowano w okresie od 03.08.2009r. do 21.12.2009r.
 • „Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie przygranicznym Powiatu Krośnieńskiego - przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1154F Żytowań – granica państwa” – realizowano w okresie od 21.09.2009r. do 27.11.2009r.

Rok 2008
 • „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 32 Gubin – Połupin, od km 1+200,00 do km 32+100,00” – realizowano w okresie od 04.04.2008r. do 30.09.2008r.
 • „Przebudowa drogi woj. nr 297 od granicy województwa do Kożuchowa, od km 22+000,00 do km 26+300,00 oraz od km 27+500,00 do km 29+300,00” – realizowano w okresie od 03.07.2008r. do 31.12.2008r.

Rok 2007
 • „Remont nawierzchni ze wzmocnieniem drogi krajowej nr 4 na odcinku Wykroty - Czerna od km 19+700,00 do km 21+165,10, oraz od km 22+535,40 do km 24+932,00” – realizowano w okresie od 15.05.2007r. do 30.11.2007r.
 • „Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 3 przez m. Polkowice od km 355+440,00 do km 358+560,00 strona lewa długości 3,12 km, oraz od km 355+560,00 do km 357+960,00, strona prawa długości 2,40 km” – realizowano w okresie od 01.06.2007r. do 28.09.2007r.

Rok 2006
 • „Przebudowa ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim” – realizowano w okresie od 19.06.2006r. do 15.09.2006r.
 • „Budowa dróg gminnych w mieście Lubsko: ul. Witosa, ul. Jaśminowa, ul. Wiosny Ludów, ul. Kwiatowa, ul. Winna, ul. Piwna, ul. Chmielna” – realizowano w okresie od 03.04.2006r. do 30.11.2006r.
 • „Przebudowa drogi krajowej nr 2 na odcinku Torzym – Poźrzadło od km 42+552,77 do km 47+002,00” – realizowano w okresie od 11.09.2006r. do 30.11.2006r.
 • „Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 2 w m. Wilkowo od km 62+200,00 do km 63+600,00” – realizowano w okresie od 22.06.2006r. do 15.12.2006r.
 • „Przebudowa ulicy Pułaskiego w Gubinie” – realizowano w okresie od 09.08.2006r. do 18.12.2006r.
 • „Przebudowa skrzyżowania przy placu Kilińskiego na rondo w m. Żagań w ciągu drogi woj. 296” – realizowano w okresie od 14.09.2006r. do 29.12.2006r.
 • „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 456 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 304 do Portu Lotniczego „Zielona Góra - Babimost” w m. Nowe Kramsko” – realizowano w okresie od 14.09.2006r. do 29.12.2006r.

Rok 2005
 • „Przebudowa drogi gminnej – ulica Sportowa w Słubicach. Wsparcie rozwoju handlu i usług w przygranicznym obszarze miasta Słubice – Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych” – realizowano w okresie od 28.07.2005r. do 30.11.2005r.
 • „Modernizacja drogi powiatowej nr 1098F Brody – Gręzawa – Tuplice, etap II na odcinku 3.999 m” – realizowano w okresie od 14.11.2005r. do 30.06.2006r.