Zarząd
Dział kadr i płac

Pani Ewa Szurgot

tel.:           (0048) 68 383 53 81 w. 10

e-mail:        kadry@kontrakt.net.pl