Zarząd
Dział ofertowania

Pani Wioletta Korytowska

tel.:           (0048) 68 383 53 81 w. 24

e-mail:        wkorytowska@kontrakt.net.pl