Budowa obwodnicy Ośna Lubuskiego w ciągu drogi woj. Nr 137 i 134 – zadanie dofinansowane 4 ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W ramach ww. zadania wybudowano nową drogę o nawierzchni bitumicznej o długości ponad 5,7 km z rondami i obiektami mostowymi. Zadanie obejmowało roboty w zakresie: wykonania jedni o nawierzchni bitumicznej, 2 wiaduktów drogowych, przejazdów i przejść oraz dróg dojazdowych do terenów przyległych, 3 skrzyżowań (rond), ścieżki bitumicznej, odwodnienia; usunięcia kolizji z istniejącymi urządzeniami infrastruktury technicznej; budowy oświetlenia na rondach  oraz wykonania urządzeń brd (barier, oznakowania i ekranów akustycznych).

Okres wykonania robót: lata 2010 - 2011

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze

Rozbudowa drogi krajowej na 22 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1278F Kołczyn – Sulęcin

W ramach ww. zadania wykonano kompleksową rozbudowę drogi krajowej nr 29 w obrębie skrzyżowania, prowadzącego do m. Kołczyn i Sulęcin na odcinku ok. 1 km. Zadanie obejmowało roboty w zakresie: budowy konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z wyspami dzielącymi o nawierzchni z kostki kamiennej, zamkniętej opornikami kamiennymi i krawężnikami betonowymi; przebudowy sieci światłowodowej i budowy kanału technologicznego; budowy oświetlenia drogowego; wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Okres wykonania robót: 2021 rok

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze

„Przebudowa ul. Zielonej i ul. Celnej w Rzepinie” Część I – Przebudowa ul. Zielonej w Rzepinie

W ramach ww. zadania wykonano przebudowę drogi na odcinku ok. 530 m. Zakres zadania obejmowały roboty w zakresie: wymiany dużej części elementów drogi, w tym nawierzchnię jezdni i chodników, krawężników, obrzeży z równoczesną korektą i dostosowaniem wysokości przebudowywanej drogi do sąsiednich nieruchomości oraz rodzaju odwodnienia; budowy ścieżki rowerowej oraz wyniesionych przejść dla pieszych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Okres wykonania robót: lata 2020 -2021

Zamawiający: Gmina Rzepin

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)

Rozbudowa ww. drogi, obejmowała kompleksową rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku ok. 950 m, w tym budowę ronda ze zjazdem w kierunku m.in.: miejscowości Gorzów Wlkp. W ramach zadania wykonano roboty w zakresie: budowy konstrukcji drogi o nawierzchni bitumiczne z rondem wraz z elementami z kamiennej kostki zamkniętej krawężnikami betonowymi i kamiennymi; budowy systemu odwodnienia – kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjno-odsączającym; budowy oświetlenia elektrycznego; budowy kanału technologicznego, wykonania oznakowania poziomego i pionowego.

Okres wykonania robót: lata 2020 – 2021

Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze