ZARZĄD

Karol Jankowski

Prezes Zarządu

Agnieszka Gwiazdowska

Rada Nadzorcza

Teresa Puzacz

Rada Nadzorcza

Paweł Jankowski

Rada Nadzorcza